Home / Uncategorized / Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης Επιχειρήσεων «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας»

Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης Επιχειρήσεων «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας»

Νέα Δράση Επιδότησης Επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου – Εστίασης – Εκπαίδευσης και Μέριμνας

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

 • στο λιανικό εμπόριο
 • στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
 • την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης–κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους συνολικού προϋπολογισμού 60.000.000 €

 

Σε ποιους απευθύνεται ενδεικτικά:

Λιανικό Εμπόριο

 • Μηχανοκίνητων και ανταλλακτικών
 • Τροφίμων και ποτών
 • Αρτοσκευασμάτων και γλυκών
 • Softaware/Hardware/ΤΠΕ
 • Λευκών Ειδών/Υφασμάτων
 • Σιδηρικών/Χρωμάτων/Τζαμιών
 • Κατασκευαστικών Ειδών
 • Οικιακής χρήσης/Ηλεκτρ.
 • Ειδών γραφείου/Χαρτικών
 • Αθλ. Ειδών/Παιχνιδιών
 • Ενδυμάτων/Υποδημάτων
 • Φαρμακευτικών ειδών
 • Καλλυντικών
 • Ορθοπεδικών ειδών

Εστιατορίων/Εστίασης

 • Παροχής γευμάτων
 • Εστιατόριο σε ξενοδοχείο
 • Πιτσαρίες
 • Ψητοπωλεία-Σουβλατζίδικα
 • Ταβέρνες με ζωντανή μουσική
 • Σνακ μπαρ/Ζυθοπωλεία
 • Τροφοδοσίας εκδηλώσεων
 • Καντίνες/Κυλικεία
 • Παγωτών/Γλυκών
 • Οινομαγειρεία
 • Κέντρα διασκέδασης
 • Fast food

Εκπαίδευση και Μέριμνα

 • Προσχολική εκπαίδευση
 • Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Τεχνική/Επαγγελματική Εκπαίδευση
 • Μεταδευτεροβάθμια
 • Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Αθλητική/Ψυχαγωγική εκπαίδευση
 • Πολιτιστική εκπαίδευση
 • Σχολή ερασιτεχνών/επαγγ. οδηγών
 • Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών
 • Σεμινάρια επιμόρφωσης
 • Ελευθέρων Σπουδών
 • Ωδεία/Ζωγραφική/Υποκριτική

Περίοδος Υποβολών Επενδυτικών Σχεδίων
Ως ημερομηνίες έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 06/02/2019 με καταληκτική ημερομηνία 19/04/2019 .
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης

Χρονοδιάγραμμα δράσης (Διάρκεια υλοποίησης)
Μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν το 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, τους πρώτους 12 μήνες από την ημερομηνία Ένταξης.

Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
Παρεμβάσεις για:

 • Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας, δαπέδου, δώματος, στέγης
 • Αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα θερμοδιακοπτόμενα ενεργειακά κουφώματα (τουλάχιστον διπλού υαλοπίνακα)
 • Επεμβάσεις επί του περιβάλλοντα & εξωτερικού χώρου για την βελτίωση του μικροκλίματος (π.χ. χρήση βλάστησης, φυτεμένο δώμα)
 • Προσθήκη ή αντικατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης
 • Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης, ψύξης χώρων με νέα ενεργειακά αποδοτικότερα
 • Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος κλιματισμού.
 • Αναβάθμιση συστήματος και ελέγχου φωτισμού.

 

Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως  100% του επενδυτικού σχεδίου

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:

 • Εξοπλισμός και εργασίες για μείωση κατανάλωσης νερού.
 • Προμήθεια συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας (Building Energy Management System).
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού ασφαλείας
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας
 • Προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας για τους εργαζόμενους.
 • Εφαρμογές που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (ERP, SCMS, WMS, κ.α.)
 • Εφαρμογές διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κλπ)
 • Άλλες εφαρμογές (διαχείρισης ειδών, παραγγελιών, εκπτώσεων, επιστροφών, stock, πιστώσεων, ηλεκτρονικών πληρωμών, πλατφόρμες εκπαιδευτικής – ενημερωτικής φύσεως κα.)
 • Υποστήριξη ταμειακών συστημάτων τιμολόγησης και έκδοσης αποδείξεων (Front Office – Point of Sales)
 • Έκδοση και αποστολή ηλεκτρονικών παραστατικών
 • Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI) με προμηθευτές – πελάτες
 • Πρόγραμμα διαχείρισης πιστότητας (loyalty)
 • Διαχείριση καναλιών ηλεκτρονικών κρατήσεων (Booking Channel Management)
 • Εφαρμογές εσωτερικής οργάνωσης με στόχο την υποστήριξη των ηλεκτρονικών κρατήσεων (π.χ. PMS / Property Management System)
 • Aνάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος είναι 4.000€
 • Aνάπτυξη ή αναβάθμιση ιστοσελίδας είναι 2.500€


Άλλος Εξοπλισμός για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της 
Επιχείρησης ως 30%

 • Δαπάνες που αφορούν στην αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Λοιπού εξοπλισμού κάθε μορφής που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό, και στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ενισχυόμενης επιχείρησης.
 • Οι δαπάνες προμήθειας περιλαμβάνουν και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμούΜεταφορικά μέσα
 • Μέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης
 • Έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος) των ΚΑΔ 85 και 88
 • Μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG) ως 12.000,00 ευρώ.Ψηφιακή Προβολή ως 8.000,00.

 • Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων (π.χ google ads, facebook ads, Instagram ads, youtube)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης)

 

 • Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για:

Προβολή του διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες (π.χ google, facebook, youtube κ.ο.κ.) είναι 500 € / μήνα και μέχρι 12 μήνες.

 • Υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης): 2.000 €Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών ως 14.000,00 ευρώ.
 • Πιστοποίηση α) υπηρεσιών ή / και β) συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα ως 7.000,00 ευρώ ανά πιστοποιητικό.Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
 • Μέχρι 30.000 € και έως 40% του προϋπολογισμού.
 • 15.000 € ανά ΕΜΕ και μέχρι 2 ΕΜΕ.
  Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.
 • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και
 • εκπόνηση τεχνικών μελετών μέχρι 8.000,00 ευρώ
 • Κατάρτιση προσωπικού σε θέματα Πρώτων Βοηθειών – Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης 80 ευρώ ανά εργαζόμενο και μέχρι 5 εργαζόμενους.
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου 4.000,00 ευρώ

 

Ποσοστό Επιδότησης
Το ποσοστό επιδότησης όλων των κατηγοριών καθορίζεται στο 50% του ύψους των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβάλλουν.

Ύψος Προϋπολογισμών
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 10.000€ έως 150.000€.

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ , ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων
 • Να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον:
 • 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,
 • 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
 • 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

 

 

 

About Συντακτική Ομάδα

Check Also

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη των προϊόντων και …

79 Σχόλια

 1. Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this article plus the rest of the website is really good. Mabel Barthel Cathie

 2. You made some decent points there. I looked on the internet for the topic and found most guys will consent with your blog. Constanta Booth Tressa

 3. This article is actually a pleasant one it assists new web visitors, who are wishing for blogging. Jacinda Ross Risa

 4. Thanks for the blog article. Thanks Again. Want more. Ronnie Mattheus Washington

 5. You have a unique ability to combine allusions to music and popular culture w/ humor, and biblical truth. Another triumph, David. Cacilie Terrence Chaille

 6. The condition associated with the person seeking nursing care is the important factor in your choice regarding a long-term care center. Rosanne Leonidas Perretta

 7. Hello. This article was really motivating, especially because I was browsing for thoughts on this subject last week. Brett Brand Cyrilla

 8. These are actually wonderful ideas in about blogging. Merle Cullan Snowber

 9. This tutorial is sequential, uncomplicated and short than makes excellent perception to begin Finding out SAPUI5. Anne-Corinne Waldemar Cecilla

 10. Some really nice and useful info on this site, as well I believe the pattern has wonderful features. Cori Rodolph Fast

 11. The cleansing firm performs cleansing of rooms of various sizes and also arrangements. Phaedra Maynard Kimball

 12. You completed some nice points there. I did a search on the issue and found most folks will consent with your blog. Kathleen Burnard Shara

 13. I got what you mean,saved to my bookmarks, very decent internet site. Hortensia Knox Rossen

 14. I view something genuinely interesting about your blog so I bookmarked . Gratia Horatius Nissie

 15. I used to be able to find good information from your articles. Layla Chas Joachim

 16. Good post. I will be going through many of these issues as well.. Sibby Cooper Elfstan

 17. Thanks for writing this. Thumbs up! It looks like youunderstanda great dealabout this subject. Your article has proven useful to me. Donny Deck Mehalick

 18. Some truly good content on this web site , thanks for contribution. Zea Wilden Herstein

 19. Pretty! This has been an incredibly wonderful article. Thanks for supplying this info. Cherise Virgie Waxler

 20. There is noticeably a bundle to realize about this. I think you made certain nice points in features also. Elita Tommy Camila

 21. Romania pentru romani, romanii pentru rusi, Rusia pentru Romania, iar Dacia parte a Noului Imperiu Rus. Ambur Bentley Lief

 22. I really like your writing style, fantastic information, regards for posting : D. Wilow Vittorio Havens

 23. I visit everyday some sites and information sites to read articles or reviews, however this weblog offers feature based content. Jobey Wallie Shewmaker

 24. Hello, its nice article regarding media print, we all know media is a fantastic source of data. Ruthann Finn Irmine

 25. If search engines are not intelligent sufficient to detect this currently, they will someday and your page could be hit by a spam penalty. Petra Gottfried Hoover

 26. You are blessed with a solid ability for writing unique content. I am in agreement with your statements. My thanks for publishing this. Belle Brander Chemaram

 27. After exploring a number of the articles on your website, I seriously like your technique of blogging. Auguste Shurwood Carling

 28. A very informationrmative post and lots of really honest and forthright comments made! This certainly got me thinking about this issue, cheers all. Adelheid Lyn Fronniah

 29. Hello colleagues, its enormous article about tutoringand entirely explained, keep it up all the time. Cloe Sloan Angelico

 30. There may be noticeably a bundle to learn about this. I assume you made certain nice points in options also. Julienne Jone Pierre

 31. If some one desires expert view on the topic of blogging after that i suggest him/her to pay a quick visit this weblog, Keep up the fastidious job. Eve Douglass Nissy

 32. Stunning!! This would make for an incredibly productive day. Whitney Ring Gorlin

 33. Hi colleagues, its impressive post regarding teachingand completely defined, keep it up all the time. Ninnette Jesse Siegler

 34. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something informative to read? Cherri Charlton Anne-Marie

 35. Sit amet velit metus. Proin posuere, ligula nec porttitor eget luctus, risus lectus tristique ligula, quis vivam pretium elit diam a nisi. Proin vehicula malesuada dolor, vel rutrum. quam sollicitudin. Genovera Gardner Wake

 36. Here is an excellent Blog You may Locate Intriguing that we Encourage You Blondie Merle Moguel

 37. buenas tardes he respondido la encuesta de factores asociados pero no me da la alternativa a subir la encuesta. Mareah Nester Geminius

 38. Blogs are quite social, so treat yours in that way. Ginni Clifford Countess

 39. I just could not go away your web site before suggesting that I extremely loved the standard information a person provide to your visitors? Is going to be again continuously to investigate cross-check new posts Sharon Cris Cirilla

 40. Thanks in support of sharing such a good thought, article is good, thats why i have read it entirely Daisie Sandor Margie

 41. After going over a few of the articles on your website, I truly like your technique of writing a blog. I saved it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please visit my website too and let me know your opinion. Maddie Farlay Eleen

 42. After looking over a number of the blog posts on your blog, I honestly like your way of writing a blog. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please visit my web site too and let me know how you feel. Elbertina Ari Romano

 43. I like reading through an article that will make men and women think. Also, thank you for allowing me to comment! Myrtle Judd Reuben

 44. Hello! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing! Theadora Barney Orose

 45. Having read this I thought it was really enlightening. I appreciate you taking the time and effort to put this short article together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worth it! Linda Robby Karolina

 46. Where to buy steroids | Where to buy real steroids online forum? https://wheretobuysteroids2022.wordpress.com

 47. Delta Airlines Phone Number | Delta airlines customer service phone number https://www.pinterest.com/pin/1071153092593253744/

 48. Delta Airlines Phone Number | Delta airlines customer service phone number https://sites.google.com/view/delta-airlines-phone/

 49. Delta Airlines Phone Number | Delta airlines customer service phone number https://delta-airlines-phone-number.business.site

 50. Delta Air lines Colorado Springs. Arizona booking customer service customer service phone number https://delta-airlines-2022.blogspot.com

 51. Веном 2 – смотреть онлайн в хорошем качестве https://bit.ly/venom2-2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Εγγραφείτε στο NewsLetter του Espamazine.gr