Home / Uncategorized / Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης Επιχειρήσεων «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας»

Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης Επιχειρήσεων «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας»

Νέα Δράση Επιδότησης Επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου – Εστίασης – Εκπαίδευσης και Μέριμνας

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

 • στο λιανικό εμπόριο
 • στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
 • την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης–κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους συνολικού προϋπολογισμού 60.000.000 €

 

Σε ποιους απευθύνεται ενδεικτικά:

Λιανικό Εμπόριο

 • Μηχανοκίνητων και ανταλλακτικών
 • Τροφίμων και ποτών
 • Αρτοσκευασμάτων και γλυκών
 • Softaware/Hardware/ΤΠΕ
 • Λευκών Ειδών/Υφασμάτων
 • Σιδηρικών/Χρωμάτων/Τζαμιών
 • Κατασκευαστικών Ειδών
 • Οικιακής χρήσης/Ηλεκτρ.
 • Ειδών γραφείου/Χαρτικών
 • Αθλ. Ειδών/Παιχνιδιών
 • Ενδυμάτων/Υποδημάτων
 • Φαρμακευτικών ειδών
 • Καλλυντικών
 • Ορθοπεδικών ειδών

Εστιατορίων/Εστίασης

 • Παροχής γευμάτων
 • Εστιατόριο σε ξενοδοχείο
 • Πιτσαρίες
 • Ψητοπωλεία-Σουβλατζίδικα
 • Ταβέρνες με ζωντανή μουσική
 • Σνακ μπαρ/Ζυθοπωλεία
 • Τροφοδοσίας εκδηλώσεων
 • Καντίνες/Κυλικεία
 • Παγωτών/Γλυκών
 • Οινομαγειρεία
 • Κέντρα διασκέδασης
 • Fast food

Εκπαίδευση και Μέριμνα

 • Προσχολική εκπαίδευση
 • Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Τεχνική/Επαγγελματική Εκπαίδευση
 • Μεταδευτεροβάθμια
 • Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Αθλητική/Ψυχαγωγική εκπαίδευση
 • Πολιτιστική εκπαίδευση
 • Σχολή ερασιτεχνών/επαγγ. οδηγών
 • Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών
 • Σεμινάρια επιμόρφωσης
 • Ελευθέρων Σπουδών
 • Ωδεία/Ζωγραφική/Υποκριτική

Περίοδος Υποβολών Επενδυτικών Σχεδίων
Ως ημερομηνίες έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 06/02/2019 με καταληκτική ημερομηνία 19/04/2019 .
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης

Χρονοδιάγραμμα δράσης (Διάρκεια υλοποίησης)
Μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν το 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, τους πρώτους 12 μήνες από την ημερομηνία Ένταξης.

Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
Παρεμβάσεις για:

 • Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας, δαπέδου, δώματος, στέγης
 • Αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα θερμοδιακοπτόμενα ενεργειακά κουφώματα (τουλάχιστον διπλού υαλοπίνακα)
 • Επεμβάσεις επί του περιβάλλοντα & εξωτερικού χώρου για την βελτίωση του μικροκλίματος (π.χ. χρήση βλάστησης, φυτεμένο δώμα)
 • Προσθήκη ή αντικατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης
 • Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης, ψύξης χώρων με νέα ενεργειακά αποδοτικότερα
 • Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος κλιματισμού.
 • Αναβάθμιση συστήματος και ελέγχου φωτισμού.

 

Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως  100% του επενδυτικού σχεδίου

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:

 • Εξοπλισμός και εργασίες για μείωση κατανάλωσης νερού.
 • Προμήθεια συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας (Building Energy Management System).
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού ασφαλείας
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας
 • Προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας για τους εργαζόμενους.
 • Εφαρμογές που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (ERP, SCMS, WMS, κ.α.)
 • Εφαρμογές διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κλπ)
 • Άλλες εφαρμογές (διαχείρισης ειδών, παραγγελιών, εκπτώσεων, επιστροφών, stock, πιστώσεων, ηλεκτρονικών πληρωμών, πλατφόρμες εκπαιδευτικής – ενημερωτικής φύσεως κα.)
 • Υποστήριξη ταμειακών συστημάτων τιμολόγησης και έκδοσης αποδείξεων (Front Office – Point of Sales)
 • Έκδοση και αποστολή ηλεκτρονικών παραστατικών
 • Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI) με προμηθευτές – πελάτες
 • Πρόγραμμα διαχείρισης πιστότητας (loyalty)
 • Διαχείριση καναλιών ηλεκτρονικών κρατήσεων (Booking Channel Management)
 • Εφαρμογές εσωτερικής οργάνωσης με στόχο την υποστήριξη των ηλεκτρονικών κρατήσεων (π.χ. PMS / Property Management System)
 • Aνάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος είναι 4.000€
 • Aνάπτυξη ή αναβάθμιση ιστοσελίδας είναι 2.500€


Άλλος Εξοπλισμός για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της 
Επιχείρησης ως 30%

 • Δαπάνες που αφορούν στην αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Λοιπού εξοπλισμού κάθε μορφής που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό, και στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ενισχυόμενης επιχείρησης.
 • Οι δαπάνες προμήθειας περιλαμβάνουν και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμούΜεταφορικά μέσα
 • Μέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης
 • Έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος) των ΚΑΔ 85 και 88
 • Μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG) ως 12.000,00 ευρώ.Ψηφιακή Προβολή ως 8.000,00.

 • Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων (π.χ google ads, facebook ads, Instagram ads, youtube)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης)

 

 • Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για:

Προβολή του διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες (π.χ google, facebook, youtube κ.ο.κ.) είναι 500 € / μήνα και μέχρι 12 μήνες.

 • Υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης): 2.000 €Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών ως 14.000,00 ευρώ.
 • Πιστοποίηση α) υπηρεσιών ή / και β) συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα ως 7.000,00 ευρώ ανά πιστοποιητικό.Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
 • Μέχρι 30.000 € και έως 40% του προϋπολογισμού.
 • 15.000 € ανά ΕΜΕ και μέχρι 2 ΕΜΕ.
  Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.
 • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και
 • εκπόνηση τεχνικών μελετών μέχρι 8.000,00 ευρώ
 • Κατάρτιση προσωπικού σε θέματα Πρώτων Βοηθειών – Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης 80 ευρώ ανά εργαζόμενο και μέχρι 5 εργαζόμενους.
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου 4.000,00 ευρώ

 

Ποσοστό Επιδότησης
Το ποσοστό επιδότησης όλων των κατηγοριών καθορίζεται στο 50% του ύψους των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβάλλουν.

Ύψος Προϋπολογισμών
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 10.000€ έως 150.000€.

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ , ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων
 • Να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον:
 • 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,
 • 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
 • 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

 

 

 

About Συντακτική Ομάδα

Check Also

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη των προϊόντων και …

40 Σχόλια

 1. This should be the best collection of blogging website i ever found out. Miquela Wallis Joselyn

 2. I regard something genuinely special in this internet site. Willi Gianni Garlanda

 3. The waitresses were polite and helpful. Further, the customers there were decent people. I made my trip from Toronto, Ontario to NYC, NY to celebrate my wedding anniversary. I was lucky not missing to dine at Hard Rock Cafe!! Hope you enjoy the Cafe next time you are in NYC!!! Camella Kellby Everett

 4. Have you ever thought about publishing an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog centered on the same ideas you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my subscribers would value your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an email. Catherina Bjorn Terbecki

 5. Howdy! I simply want to offer you a huge thumbs up for your excellent information you have right here on this post. I will be returning to your website for more soon. Layney Quent Robbin

 6. A motivating discussion is definitely worth comment. I believe that you need to publish more about this subject matter, it might not be a taboo subject but usually people do not talk about such issues. To the next! Many thanks!! Margalo Randal Matheson

 7. Hello! I just wish to offer you a big thumbs up for your excellent information you have right here on this post. I will be coming back to your web site for more soon. Ceciley Darrick Long

 8. I really love your site.. Very nice colors & theme. Rosemarie Stephanus Grobe

 9. Simply wanna input that you have a very decent website, I love the design and style it really stands out. Clio Rawley Rasia

 10. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this write-up and also the rest of the site is really good. Marisa Burgess Moffit

 11. Very good post. I absolutely appreciate this site. Continue the good work! Guglielma Ingelbert Cohleen

 12. Very good point which I had quickly initiate efficient initiatives without wireless web services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Matti Correy Kosaka

 13. When I originally left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I receive four emails with the same comment. Is there a means you are able to remove me from that service? Thanks! Gusti Nicky Trudnak

 14. “I was more than happy to uncover this great site. I need to to thank you for your time for this fantastic read!! I definitely liked every part of it and i also have you saved to fav to look at new information in your blog.”
  דירות דיסקרטיות בבת ים

 15. Delta Airlines Phone Number | Delta airlines customer service phone number https://www.pinterest.com/pin/1071153092593253744/

 16. Delta Airlines Phone Number | Delta airlines customer service phone number https://sites.google.com/view/delta-airlines-phone/

 17. Delta Air lines Colorado Springs. Arizona booking customer service customer service phone number https://delta-airlines-2022.blogspot.com

 18. Веном 2 – смотреть онлайн в хорошем качестве https://bit.ly/venom2-2021

 19. Веном 2 – смотреть онлайн в хорошем качестве https://bit.ly/venom2-2021

 20. דירות דיסקרטיות בחיפהאתר למבוגרים הכי טוב בישראל כנסו עכשיו

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Εγγραφείτε στο NewsLetter του Espamazine.gr