Home / Θέσεις Εργασίας

Θέσεις Εργασίας

«Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων»

Τις εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2017-2018» να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 23-01-2018 και ώρα 11η πρωινή έως τις 23-03-2018 και ώρα 12η μεσημβρινή στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων. Σκοπός του …

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη Φορέων στο Πρόγραμμα «ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ» ως Φορέων υλοποίησης.

Ξεκίνησε το Πρόγραμμα «Τριπτόλεμος» της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς με την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, τα οποία καλύπτουν τις σχετικές προϋποθέσεις στο πλαίσιο του ΦΕΚ 1218/Β΄/06.04.2017 προκειμένου να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ως Φορείς υλοποίησης. Το πρόγραμμα της Δ/νσης Νέας …

Περισσότερα

Δημoσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Smart Toolbox for Engaging Citizens into a People-Centric Observation Web – SCENT».

Το έργο SCENT αποσκοπεί στην κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα, με την αξιοποίηση της τεχνολογίας (κινητά τηλέφωνα, εφαρμογές παιχνιδιών, διαδικτυακή πλατφόρμα) ώστε οι τελευταίοι να παρακολουθούν και να ενημερώνουν τις αρχές και τους φορείς χάραξης πολιτικής σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα και χρήσεις γης. Με αυτόν τον τρόπο, θα δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας …

Περισσότερα

3 εξειδικευμένες θέσεις εργασίας

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων / Ε.Κ. “Αθηνά” – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΙΝΒΙΣ / Ε. Κ. «Αθηνά»), προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητή Β’ ή Γ’ με γνωστικό αντικείμενο «Κυβερνοφυσικά Συστήματα με έμφαση στα ασύρματα δίκτυα και τις τεχνολογίες IoT» και  μία (1) θέση …

Περισσότερα

46 θέσεις στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Υπουργείο Οικονομικών)

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 9Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 24/6-7-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ και συμπληρωματικό ΦΕΚ 25/17-7-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και …

Περισσότερα

Νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 1.135 ανέργων στο δημόσιο τομέα Υγείας

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων ανέργων για συμμετοχή τους για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών στο «Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 1.135 ανέργων στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 Α’205, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» από 03 Αυγούστου 2017 και ολοκληρώνεται την 21-08-2017. Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο: – …

Περισσότερα

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 24.251 ωφελούμενοι

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο  «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher). Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 20.640.366,23€ που θα …

Περισσότερα

17 νέα προγράμματα από τον ΟΑΕΔ ως το τέλος του έτους

Τα προγράμματα προτάσσουν το ηλικιακό κριτήριο για συμμετοχή σε αυτά, αλλά και συγκεκριμένους κλάδους που διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η μεγαλύτερη ζήτηση για εργασία. Αναλυτικότερα τα προγράμματα απασχόλησης που θα δημοσιευθούν έως 31.12.2017 σύμφωνα με τα dikaiologitika.gr είναι τα εξής: 1) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και …

Περισσότερα

Υπάρχουν και αυτές οι θέσεις εργασίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Innovative Training Network (ITN) «5G STEP FWD-5G System Technological Enhancements Provided by Fiber Wireless Deployments» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – HORIZON 2020, MarieSkłodowska-Curie,  προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) άτομα για συνολικό διάστημα 36 μηνών το …

Περισσότερα

Προκήρυξη 16 προσλήψεων για το έργο «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάστασης Μεγάλου θεάτρου Αρχαίας Νικόπολης»

Δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου. Οι θέσεις αφορούν: Μηχανικο ειδικότητας Αρχιτέκτονα με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων (1 θέση) στην …

Περισσότερα

Εγγραφείτε στο NewsLetter του Espamazine.gr